Γραφικές  Τέχνες  ΤΕΡΖΙΔΗΣ

Φαρσάλων 166, Τ.Κ. 41335, Λάρισα


Τηλ.: 2410 660188 / Fax: 2410 671408


e-mail: info@terzidis.eu